hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2016

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 4/5:


Upozornenie: Texty v tejto časti nesmú obsahovať žiadne identifikačné údaje žiadateľa!
(názov a sídlo žiadateľa, meno štatutára)
1. Menšina
2. Názov projektu
Vzorový projekt Ministerstva kultúry SR
3. Miesto realizácie
Bratislava, nám. SNP
4. Termín realizácie
-

1. Poskytnutá, resp. požadovaná dotácia od iného subjektu na tento projekt:
názov subjektu - poskytovateľa sídlo subjektu výška žiadanej/poskytnutej dotácie (v EUR)
1.
 © aSc 2005-2020