hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2016

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 2/5:

programpopis projektuštruktúrovaný rozpočetkomentár k rozpočturealizačný plán

Typ výdavku Jednotka Cena za jednotku
v EUR
Počet jednotiek Výdavky spolu v EUR
A. Požadovaná dotácia od ÚV SR x x x x
Spolu - bežné výdavky x x x
B. Vlastné zdroje x x x x
x x x
Spolu x x x
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov x x x x
x x x
Spolu x x x
VÝDAVKY SPOLU (Súčet A+B+C) x x x
 © aSc 2005-2020