hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2016

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 3/5:


Komentár k rozpočtu
podrobne rozpracovať jednotlivé položky rozpočtu tak, aby bol zrejmý spôsob, akým sú jednotlivé sumy vypočítané

 © aSc 2005-2020