hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR
2017

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie

Krok 3/5:


Upozornenie: Texty v tejto časti nesmú obsahovať žiadne identifikačné údaje žiadateľa!
(názov a sídlo žiadateľa, meno štatutára)
Komentár k rozpočtu
podrobne rozpracovať jednotlivé položky rozpočtu tak, aby bol zrejmý spôsob, akým sú jednotlivé sumy vypočítané

 © aSc 2005-2020