hlavná stránka → registrácia žiadateľa 
Dotácie ÚV SR

Registrácia žiadateľa

Informácie o žiadateľovi


Adresa sídla alebo miesta podnikania žiadateľa alebo trvalého pobytu1
(stručne sa uvedie predmet činnosti žiadateľa)
(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia)
(právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia)
(meno a priezvisko)
(meno a priezvisko)podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. EUR.

podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 mil. EUR.

podnik, ktorý zamestnáva menej ako menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 43 mil. EUR

podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 osôb a ktorého ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná hodnota aktív presahuje 43 mil. EUR

1) Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec, vyšší územný celok alebo fyzická osoba - občan.
 © aSc 2005-2024