hlavná stránka → vzorový formulár 
Dotácie ÚV SR

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie


Vyberte oblasť, do ktorej spadá vaša žiadosť:
1 - Kultúra národnostných menšín
  1.1 - Živá kultúra
  1.2 - Periodická tlač
  1.3 - Neperiodická tlač
  1.4 - Elektronické médiá a multimediálne nosiče
  1.5 - Multikultúrne a interetnické aktivity
 © aSc 2005-2024