hlavná stránka 
Dotácie ÚV SR

Dotácie ÚV SR 2011

Žiadosť:


- Elektronický formulár
     (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu, čestné vyhlásenie, ostatné osobitné náležitosti podľa jednotlivých podprogramov)

- Načítanie uloženého elektronického formulára zo súboru:
        
- Sledovanie stavu žiadosti:
        


Návody:


- Príručka k elektronickej registrácii
- Vyplnený vzor elektronického formulára


Štatistiky


- Štatistiky pre verejnosť
 © aSc 2005-2010