Štatistiky 2019


počet žiadostí evidovaných na Úrade vlády SR: 2175
celková výška požadovanej dotácie:31 424 648 Eur
celková výška schválenej dotácie: 10 034 000 Eur


Zoznam žiadostí podľa programu


Podpora rozvoja športu
 1.výstavba multifunkčných ihrísk
 2.výstavba detských ihrísk
 3.údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry
 4.nákup športovej výbavy