hlavná stránka → zobrazenie žiadosti 
Dotácie ÚV SR
2016

Zobrazenie žiadosti

žiadateľ: PONVAGLI
projekt: Publikácia Nemecká kolonizácia Sládkovičova / Diószegu v 18. storočí číslo: KNM-809/2016/1.1.2
číslo zmluvy: 72/2016 dátum schválenia: 30.6.2016
čas doručenia: 18.01.2016 13:24 program: 1.1.2
suma v EUR v %
celkové náklady: 4 000 100%
požadované: 3 800 95%
schválená dotácia: 2 800 70%
Komisia odporučila žiadosť na ďalšie rozhodovanie.
o žiadateľov popis projektu štruktúrovaný rozpočet komentár k rozpočtu

Publikácia Nemecká kolonizácia Sládkovičova / Diószegu v 18. storočí
nemecká
Cieľom projektu je vydanie publikácie Nemecká kolonizácia Sládkovičova / Diószegu v 18. storočí, ktorá bude pripomienkou nemeckej národnostnej menšiny, ktorá v Diószegu / Sládkovičove žila viac ako 200 rokov. Vydaním publikácie chceme prispieť k popularizácii histórie nemeckej menšiny na území Slovenska a to publikovaním výsledkov dlhoročného historického výskumu.
Publikácia Nemecká kolonizácia Sládkovičova / Diószegu v 18. storočí bude podstatne rozšírenou verziou štúdie, ktorá bola v maďarskom a nemeckom jazyku pod názvom A németek betelepítése Diószegre II. József idején / Die Ansiedlung der Deutschen in Deutsch-Dióseg (Németdiószeg) zur Zeit der Herrschaft Josephs II. uvedená v zborníku Háztörténetek / Hausgeschichten zostaveného z prednášok medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v roku 2006 vo Veszpréme.
V roku 2016 uplynie 230 rokov od osídlenia mesta nemeckými kolonistami a preto chceme prostredníctvom doposiaľ nepublikovaných informácií, dokumentov a faktov ponúka širokej verejnosti možnosť nahliadnuť do problematiky spolužitia nemeckých kolonistov s pôvodnými obyvateľmi. Kniha sa zaoberá problematikou migrácie a následneho spolužitia v mikroregióne a prináša nielen autentické názory domácich obyvateľov, ale sa pokúša priblížiť aj sklamanie kolonistov, ktorí dúfali v krajšiu budúcnosť.

Cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorej chceme pripomenúť, že Diószeg / Sládkovičovo je multinárodnostným mestečkom. Publikácia bude určená aj odbornej verejnosti, nakoľko v nej budú uvedené zaujímavé výsledky historického výskumu nemeckého osídľovania Slovenska.
(uvedie sa mesto/obec) Sládkovičovo
(dd.mm.RRRR) od: 1.4.2016 do: 30.12.2016
medzinárodný
Publikácia bude mať dlhodobý význam pre udržateľnosť a využiteľnosť projektu nakoľko obsahuje komplexnú históriu nemeckej menšiny a pojednáva aj o osudoch jednotlivých kolonistov nemeckej národnosti, ktorých život bol spätý s našim mestom a regiónom. Na tento projekt budú v budúcnosti nadväzovať ďalšie aktivity v súvislosti s pripravovaným projektom vybudovania mestskej muzeálnej expozície, ktorá má mapovať históriu Diószegu / Sládkovičova. V spolupráci s Múzeom kultúry zakarpatských Nemcov budeme publikáciu prezentovať aj v nemeckých regiónoch, z ktorých kolonisti pochádzali.
Editor má bohaté skúsenosti v oblasti odbornej a spoločenskovednej literatúry a je lauerátom Výročnej ceny revue PaM za najlepšiu publikáciu.
(meno, priezvisko, titul) RNDr. Ondrej Pöss, PhD., riaditeľ Múzea kultúry zakarpatských Nemcov
2 4 000
2
200  v % 5
2 200
2 0
2 3 800

 © aSc 2005-2019