Štatistiky 2013


počet žiadostí evidovaných na ministerstve: 2076
celková výška požadovanej dotácie:17 828 135 Eur
(537 090 395 Sk)
celková výška schválenej dotácie: 4 215 819 Eur
(127 005 763 Sk)


Zoznam žiadostí podľa programu


1Kultúra národnostných menšín
 1.1Živá kultúra
 1.2Periodická tlač
 1.3Neperiodická tlač
 1.4Elektronické médiá a multimediálne nosiče
 1.5Multikultúrne a interetnické aktivity