hlavná stránka → zobrazenie žiadosti 
Dotácie ÚV SR

Zobrazenie žiadosti

žiadateľ: Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku
projekt: Milan Bobák: Dotyky slova číslo: KNM-1812/2012/1.4.2
číslo zmluvy: 1650/2012 dátum schválenia: 8.10.2012
čas doručenia: 21.02.2012 09:08 program: 1.4.2
suma v EUR v %
celkové náklady: 3 488 100%
požadované: 3 138 90%
schválená dotácia: 2 000 57%
Komisia odporučila žiadosť na ďalšie rozhodovanie.
o žiadateľov popis projektu štrukturovaný rozpočet komentár k rozpočtu

Názov projektu Milan Bobák: Dotyky slova
V roku 2012 Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku si pripomína 60. výročie svojho vzniku a práve žáner poézie zaznamenal za tú dobu najvýraznejšie úspechy a právom môžeme konštatovať že sa svojou úrovňou plnohodnotne zaradil do kontextu literárnej tvorby na Slovensku i Ukrajine.
Snahou zostavovateľa knihy je priblížiť tvorbu desiatich súčasných ukrajinských básnikov na Slovensku a predovšetkým sprístupniť čitateľskej verejnosti rukopisné faximílie uverejnených básni.
Pripravovaná kniha bude bibliofilným vydaním, pozostáva z úvodu a 12 zošitov – každý z nich bude venovaný jednému básnikovi. Zošity budú vložené do netradičného obalu.
Široká čitateľská verejnosť.
(uvedie sa mesto/obec) Prešov
(dd.mm.RRRR) od: III. kvartál 2012 do:
celoslovenský
Prezentácia knihy na rôznych fórach.
(meno, priezvisko, titul) Ivan Jackanin
Celkový rozpočet 3 488
Vlastné zdroje financovania projektu 350
Iné zdroje financovania projektu 0
Požadovaná dotácia 3 138

 © aSc 2005-2019